Ontmoeting in Haarlem

Op 20 februari bezocht Jeanet Hacquebord de startlocaties in Haarlem. Drie wijkcentra, een kerk en een buurtontmoetingsplek die de bewoners helemaal zelf beheren.

De Hamelink is dé ontmoetingsplek voor de bewoners van de Slachthuisbuurt. De Hamelink is een combinatie van zorg, welzijn en informatievoorziening en een basisschool. Buurtcentrum De Tulp is de ontmoetingsplek van de wijk het Rozenprieel. Wijkcentrum Binnensteeds ligt midden in de stad. Ook de Grote Vermaning, de verscholen doopsgezinde kerk uit de zeventiende eeuw, ligt midden in de stad.
Het Zaeltje is de buurtontmoetingsplek in Rosehaghe, een van de kleinste zelfstandige woningbouwverenigingen van Nederland. Het Zaeltje is een initiatief van de bewoners. De leden van vereniging hebben als doel gekozen voor het vergroten van de sociale samenhang in de wijk en het organiseren van zorg voor de veelal oudere bewoners.